15361803752
Contact us

Lantian semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd

Tel: 0755-82574601

Address: 416 Wanyuan Building, Huahang Street, Huaqiang North Street, Futian District, Shenzhen

Email: LTBDT01@163.com


mp.jpg


Contact us

Lantian semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd

Tel: 0755-82574601

Address: 416 Wanyuan Building, Huahang Street, Huaqiang North Street, Futian District, Shenzhen

Email: LTBDT01@163.com


mp.jpg


15361803752

LTBDT01@163.com
0